27 ఆగస్టు 2014 బుధవారం

15 జులై 2014 మంగళవారం

Butterflies !7 జులై 2014 సోమవారం

స్వాతీ ముత్యపు జల్లులలో..


                                       

27 జూన్ 2014 శుక్రవారం

Sunset !!19 జూన్ 2014 గురువారం

రెక్క బంతి


5 జూన్ 2014 గురువారం

Butturfly !


27 మే 2014 మంగళవారం

10 మే 2014 శనివారం

ఒక చినుకు !


30 ఎప్రిల్ 2014 బుధవారం

తెల్ల గన్నేరు

7 ఎప్రిల్ 2014 సోమవారం

Pink Flower !


22 మార్చి 2014 శనివారం

Sunset !15 మార్చి 2014 శనివారం

అంత పొడవున్నాం !

1 మార్చి 2014 శనివారం

పల్లె చిత్రం !


25 ఫిబ్రవరి 2014 మంగళవారం

Sunset


2 ఫిబ్రవరి 2014 ఆదివారం

గులాబీలు


                                 

27 జనవరి 2014 సోమవారం

సీతాకోకచిలుక23 జనవరి 2014 గురువారం

గోదావరి - పాపికొండలు22 డిసెంబర్ 2013 ఆదివారం

చేమంతులు


15 డిసెంబర్ 2013 ఆదివారం

9 డిసెంబర్ 2013 సోమవారం

మా ఊరి సూర్యోదయం


3 డిసెంబర్ 2013 మంగళవారం

బట్టర్ ఫ్లై ఫ్లవర్స్
26 నవంబర్ 2013 మంగళవారం

ప్రకృతి చిత్రం !!

 
 మనస్సుతో చూడాలే  కానీ ఇలాంటి చిత్రాలెన్నో  మన చుట్టూ ...

18 నవంబర్ 2013 సోమవారం

నీటి బిందువులు water droplets