10 నవంబర్ 2014 సోమవారం

సితాకోకచిలుకలు
25 అక్టోబర్ 2014 శనివారం

ముద్దబంతులు

7 అక్టోబర్ 2014 మంగళవారం

తూనీగ ..తూనీగ !


21 సెప్టెంబర్ 2014 ఆదివారం

12 సెప్టెంబర్ 2014 శుక్రవారం

27 ఆగస్టు 2014 బుధవారం

15 జులై 2014 మంగళవారం

Butterflies !7 జులై 2014 సోమవారం

స్వాతీ ముత్యపు జల్లులలో..


                                       

27 జూన్ 2014 శుక్రవారం

Sunset !!19 జూన్ 2014 గురువారం

రెక్క బంతి


5 జూన్ 2014 గురువారం

Butturfly !


27 మే 2014 మంగళవారం

10 మే 2014 శనివారం

ఒక చినుకు !


30 ఎప్రిల్ 2014 బుధవారం

తెల్ల గన్నేరు

7 ఎప్రిల్ 2014 సోమవారం

Pink Flower !


22 మార్చి 2014 శనివారం

Sunset !15 మార్చి 2014 శనివారం

అంత పొడవున్నాం !

1 మార్చి 2014 శనివారం

పల్లె చిత్రం !


25 ఫిబ్రవరి 2014 మంగళవారం

Sunset


2 ఫిబ్రవరి 2014 ఆదివారం

గులాబీలు


                                 

27 జనవరి 2014 సోమవారం

సీతాకోకచిలుక23 జనవరి 2014 గురువారం

గోదావరి - పాపికొండలు22 డిసెంబర్ 2013 ఆదివారం

చేమంతులు


15 డిసెంబర్ 2013 ఆదివారం