7 ఎప్రిల్ 2014 సోమవారం

Pink Flower !


22 మార్చి 2014 శనివారం

Sunset !15 మార్చి 2014 శనివారం

అంత పొడవున్నాం !

1 మార్చి 2014 శనివారం

పల్లె చిత్రం !


25 ఫిబ్రవరి 2014 మంగళవారం

Sunset


2 ఫిబ్రవరి 2014 ఆదివారం

గులాబీలు


                                 

27 జనవరి 2014 సోమవారం

సీతాకోకచిలుక23 జనవరి 2014 గురువారం

గోదావరి - పాపికొండలు22 డిసెంబర్ 2013 ఆదివారం

చేమంతులు


15 డిసెంబర్ 2013 ఆదివారం

9 డిసెంబర్ 2013 సోమవారం

మా ఊరి సూర్యోదయం


3 డిసెంబర్ 2013 మంగళవారం

బట్టర్ ఫ్లై ఫ్లవర్స్
26 నవంబర్ 2013 మంగళవారం

ప్రకృతి చిత్రం !!

 
 మనస్సుతో చూడాలే  కానీ ఇలాంటి చిత్రాలెన్నో  మన చుట్టూ ...

18 నవంబర్ 2013 సోమవారం

నీటి బిందువులు water droplets11 నవంబర్ 2013 సోమవారం

వంగ పువ్వు8 నవంబర్ 2013 శుక్రవారం

మా ఊరి సంద్యాసమయం!!
30 అక్టోబర్ 2013 బుధవారం

రాజమండ్రి - గోదావరి

24 అక్టోబర్ 2013 గురువారం

జామపువ్వు
8 అక్టోబర్ 2013 మంగళవారం

ఆర్చిడ్స్
28 సెప్టెంబర్ 2013 శనివారం

18 సెప్టెంబర్ 2013 బుధవారం

తెల్ల గులాబి


5 సెప్టెంబర్ 2013 గురువారం

సింహాచలం సెంపెంగ
25 ఆగస్టు 2013 ఆదివారం

తాజా తాజా పెరటి టమాటాలు
16 ఆగస్టు 2013 శుక్రవారం

సూర్యాస్తమయం

వేదంలా ఘోషించే గోదావరీ..
  అమర దామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి...


5 ఆగస్టు 2013 సోమవారం