22 అక్టోబర్ 2009 గురువారం

నీటిబుడగలు.
వర్షము కురిసి వెలిసేక సన్ సైడ్ నుండి నీళ్ళు కారతుంటే ఇలాబుడగలులా వచ్చాయి .ఎలాఉన్నాయి .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి