8, జనవరి 2010, శుక్రవారం

కాక్టస్ జాతికి చెందిన మొక్క పువ్వులు .
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి