27, మార్చి 2015, శుక్రవారం

మా ఊరి అందాలు .


28, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

చంద్రకాంత


30, జనవరి 2015, శుక్రవారం

Sunset !


27, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

పల్లెచిత్రం !


14, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

చుక్కల కోయిల (ఆడ కోయిల)10, నవంబర్ 2014, సోమవారం

సితాకోకచిలుకలు
25, అక్టోబర్ 2014, శనివారం

ముద్దబంతులు

7, అక్టోబర్ 2014, మంగళవారం

తూనీగ ..తూనీగ !


21, సెప్టెంబర్ 2014, ఆదివారం

12, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

27, ఆగస్టు 2014, బుధవారం

15, జులై 2014, మంగళవారం

Butterflies !7, జులై 2014, సోమవారం

స్వాతీ ముత్యపు జల్లులలో..


                                       

27, జూన్ 2014, శుక్రవారం

Sunset !!19, జూన్ 2014, గురువారం

రెక్క బంతి


5, జూన్ 2014, గురువారం

Butturfly !


27, మే 2014, మంగళవారం

10, మే 2014, శనివారం

30, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

తెల్ల గన్నేరు

7, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

Pink Flower !


22, మార్చి 2014, శనివారం

Sunset !15, మార్చి 2014, శనివారం

అంత పొడవున్నాం !

1, మార్చి 2014, శనివారం

పల్లె చిత్రం !


25, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

Sunset


2, ఫిబ్రవరి 2014, ఆదివారం

గులాబీలు


                                 

27, జనవరి 2014, సోమవారం

సీతాకోకచిలుక23, జనవరి 2014, గురువారం

గోదావరి - పాపికొండలు