29, ఏప్రిల్ 2010, గురువారం

బొడ్డుమల్లి


26, ఏప్రిల్ 2010, సోమవారం

ఎర్ర లిల్లీ లు
24, ఏప్రిల్ 2010, శనివారం

గోదావరి అందాలు17, ఏప్రిల్ 2010, శనివారం

కోతకు సిద్దమైన వరిచేను15, ఏప్రిల్ 2010, గురువారం

బత్తాయి పువ్వులు12, ఏప్రిల్ 2010, సోమవారం

కొత్తావకాయ


9, ఏప్రిల్ 2010, శుక్రవారం

సూర్యాస్థమయము8, ఏప్రిల్ 2010, గురువారం

తాటాకు గొడుగు చాటున చిన్నారిమా పొలం లో పనిచేసే కులీ వాళ్ళ అమ్మాయి . వర్షం వస్తుందని , వాళ్ళ పాప తడవకుండా .... ఎంత చక్కని ఆలోచనో చుడండి.