27, జనవరి 2010, బుధవారం

అందమైన సాయంసంధ్య
24, జనవరి 2010, ఆదివారం

ఇమూ పక్షులు
21, జనవరి 2010, గురువారం

గోవర్దనపువ్వు


14, జనవరి 2010, గురువారం

13, జనవరి 2010, బుధవారం

భోగిమంట


10, జనవరి 2010, ఆదివారం

ముత్యాలముగ్గు


9, జనవరి 2010, శనివారం

అంజూర్ కాయలు
ఈ అంజూర్ కాయలలో గసగసా లు లాగా చిన్న చిన్న గింజలుంటాయి .వీటిని ఎండబెట్టి స్వీట్ లలో వేస్తారు .పళ్ళు కూడా బాగుంటాయి .నాకు తెలిసి పువ్వులు లేకుండా కాయలు కాసే మొక్క ఇది ఒక్కటే .

8, జనవరి 2010, శుక్రవారం