27, జనవరి 2010, బుధవారం

అందమైన సాయంసంధ్య
24, జనవరి 2010, ఆదివారం

ఇమూ పక్షులు
21, జనవరి 2010, గురువారం

గోవర్దనపువ్వు


14, జనవరి 2010, గురువారం

సంక్రాంతి పండుగ -అరిసెలు
13, జనవరి 2010, బుధవారం

భోగిమంట


10, జనవరి 2010, ఆదివారం

ముత్యాలముగ్గు


9, జనవరి 2010, శనివారం

అంజూర్ కాయలు
ఈ అంజూర్ కాయలలో గసగసా లు లాగా చిన్న చిన్న గింజలుంటాయి .వీటిని ఎండబెట్టి స్వీట్ లలో వేస్తారు .పళ్ళు కూడా బాగుంటాయి .నాకు తెలిసి పువ్వులు లేకుండా కాయలు కాసే మొక్క ఇది ఒక్కటే .

8, జనవరి 2010, శుక్రవారం