25, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

తాజా తాజా పెరటి టమాటాలు
16, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సూర్యాస్తమయం

వేదంలా ఘోషించే గోదావరీ..
  అమర దామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి...


5, ఆగస్టు 2013, సోమవారం