31, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

24, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

పున్నమి చంద్రుడు


పౌర్ణమి రోజు వెలుగులు చిందిస్తూ కనువిందు చేసిన అందాల చందమామ.


 
చూసారా!మా ద్రాక్షపాదు లోనుండి ఎలా తొంగి చూస్తుందో..

18, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

లేగ దూడలు


8, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

అడవి పువ్వులు3, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

జలకాలాటలలో...

వేసవి సెలవల్లో బెంగుళూరు వెళ్ళినప్పుడు ...... లుంబినీ గార్డెన్ లో నీటి జల్లులలో తడుస్తూ పిల్లల ఆనందహేల