22, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

చేమంతులు


15, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

9, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

మా ఊరి సూర్యోదయం


3, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

బట్టర్ ఫ్లై ఫ్లవర్స్
26, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

ప్రకృతి చిత్రం !!

 
 మనస్సుతో చూడాలే  కానీ ఇలాంటి చిత్రాలెన్నో  మన చుట్టూ ...

18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

నీటి బిందువులు water droplets11, నవంబర్ 2013, సోమవారం

వంగ పువ్వు8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

మా ఊరి సంద్యాసమయం!!
30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

రాజమండ్రి - గోదావరి

24, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

జామపువ్వు
8, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

ఆర్చిడ్స్
28, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

18, సెప్టెంబర్ 2013, బుధవారం

తెల్ల గులాబి


5, సెప్టెంబర్ 2013, గురువారం

సింహాచలం సెంపెంగ
25, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

తాజా తాజా పెరటి టమాటాలు
16, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సూర్యాస్తమయం

వేదంలా ఘోషించే గోదావరీ..
  అమర దామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి...


5, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

28, జులై 2013, ఆదివారం

మా ఊరి చిత్రం


18, జులై 2013, గురువారం

ఉడుతా ..ఉడుతా ఊచ్!!


4, జులై 2013, గురువారం

రాలినా అందమే!!

10, మే 2013, శుక్రవారం

రాధా మనోహరాలు
10, మార్చి 2013, ఆదివారం

సీతాకోకచిలుక20, ఫిబ్రవరి 2013, బుధవారం

మందార సోయగం

28, జనవరి 2013, సోమవారం

కాశీ రత్నాలు