19, నవంబర్ 2009, గురువారం

బిళ్ళగన్నేరువర్షపు జల్లులలో తడిసిన పూబాల .

16, నవంబర్ 2009, సోమవారం

సీతాకోకచిలుక ..

14, నవంబర్ 2009, శనివారం

బుల్లిపిట్ట ...బుజ్జిపిట్ట


12, నవంబర్ 2009, గురువారం

4, నవంబర్ 2009, బుధవారం

సీతాకోకచిలుకలమ్మా .....పారాడుపాపాయిలమ్మా ...

2, నవంబర్ 2009, సోమవారం

సుర్యాస్తామయ వేళలో .....