19, నవంబర్ 2009, గురువారం

బిళ్ళగన్నేరువర్షపు జల్లులలో తడిసిన పూబాల .

2 కామెంట్‌లు: