8, నవంబర్ 2012, గురువారం

31, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

ముద్దబంతులు

12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

సీతాకోకచిలుక


ఇలా మా చేతికి చిక్కకమ్మా... చిలకమ్మా ...


చిక్కావో,  నువ్వు కూడా అంతరించే జీవుల జాబితాలో జేరిపోతావ్ జాగర్త!!!


4, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

22, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

14, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

సీతాకోకచిలుకలు
29, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

పగలేవెన్నెలాయే...6, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

మందార పువ్వు

మా ఇంట్లో  మందార  మొక్కకు  పువ్వు  ఇలా   పూసింది28, జులై 2012, శనివారం

బచ్చలి పువ్వులు5, జులై 2012, గురువారం

సంధ్యాసమయం