27, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

21, సెప్టెంబర్ 2010, మంగళవారం

కదంబ పుష్పం

కదంబ మంజరీ క్లుప్త కర్ణపూర మనోహర -- కదంబ పువ్వులవంటి చెవులు కలది
కదంబ కుసుమ ప్రియ -- కదంబ పూలంటే ప్రియమైనది
కదంబ వనవాసిని -- కదంబ వనాలలో నివిసించేది


ఇలా.... లలిత సహస్రనామాలలో కదంబ పువ్వు గురించి ఎన్నో సార్లు వస్తుంది.

కదంబ పుష్పం అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైంది .

15, సెప్టెంబర్ 2010, బుధవారం

సందె పొద్దేల

పిట్టల కిలకిలా రావాలతో మనోహరమైన సందె పోద్దేల

8, సెప్టెంబర్ 2010, బుధవారం

కాశిరత్నాలు .


5, సెప్టెంబర్ 2010, ఆదివారం

కురిసింది వాన ...


చిటపట చినుకులు పడుతుంటే చేరాలి గమ్యం చక చకా............