27, ఫిబ్రవరి 2010, శనివారం

22, ఫిబ్రవరి 2010, సోమవారం

సూర్యోదయం17, ఫిబ్రవరి 2010, బుధవారం

14, ఫిబ్రవరి 2010, ఆదివారం

10, ఫిబ్రవరి 2010, బుధవారం

ముగ్దమనోహర ముద్దమందారం