10, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

అస్తమిస్తున్న సూరీడు.

సాయంసంధ్య వేళలో ........సూరీడు అస్తమిస్తున్న సమయములో .........గూళ్ళకు చేరుతున్న పక్షులు .

4 కామెంట్‌లు: