15, డిసెంబర్ 2009, మంగళవారం

కేజీ జామ .

ఈ జామ మొక్క పెద్ద గా పెరగదు కానీ కాయలు పెద్దగా కాస్తాయి .అందుకే దీన్ని కెజీ జామ అంటారు .

.

2 కామెంట్‌లు: